0

Läkarväskans hemligheter

eBook

8,99 €
(inkl. MwSt.)
Download
E-Book Download
Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9789177858232
Umfang: 128 S., 3.55 MB
Auflage: 1. Auflage 2018
E-Book
Format: EPUB
DRM: Digitales Wasserzeichen

Beschreibung

Som latinstudent hade författaren litterära och musikaliska intressen, men efter studenten kom han på att han ville bli läkare, så det var bara att fortsätta och läsa in realämnena också. Att han skulle bli kirurg hade han aldrig föreställt sig, men efter att ha gjort sin första galloperation blev han heltänd på kirurgi. Det blev thoraxkirurgi, dvs kirurgi i bröstkorgen, som kom att bli hans livsuppgift. Hjärta och lungor är de viktigaste organen där. Som läkare fortsatte han med sina musikaliska och litterära intressen, nu som nödvändig avkoppling från det kirurgiska slitet. Han kom att skriva ett flertal kåserier för Läkartidningen och en del andra tidningar, som läses av personer inom läkarvetenskapen. Kåserierna ska vara lättsamma och förhoppningsvis roliga, men innehålla en kärna av sanning och allvar. De är samtidigt en beskrivning av den verklighet som han upplevt. En del av hans upplevelser är verkligen udda. Trots det är det alltid sanningen som berättas. Dessa kåserier är nu samlade i en volym, och de har kompletterats med ett par kortare, tidigare opublicerade texter i samma stil.

Informationen zu E-Books

Alle hier erworbenen E-Books können Sie in Ihrem Kundenkonto in die kostenlose PocketBook Cloud laden. Dadurch haben Sie den Vorteil, dass Sie von Ihrem PocketBook E-Reader, Ihrem Smartphone, Tablet und PC jederzeit auf Ihre gekauften und bereits vorhandenen E-Books Zugriff haben.

Um die PocketBook Cloud zu aktivieren, loggen Sie sich bitte in Ihrem Kundenkonto ein und gehen dort in den Bereich „Downloads“. Setzen Sie hier einen Haken bei „Neue E-Book-Käufe automatisch zu meiner Cloud hinzufügen.“. Dadurch wird ein PocketBook Cloud Konto für Sie angelegt. Die Zugangsdaten sind dabei dieselben wie in diesem Webshop.

Weitere Informationen zur PocketBook Cloud finden Sie unter www.meinpocketbook.de.

Allgemeine E-Book-Informationen

E-Books in diesem Webshop können in den Dateiformaten EPUB und PDF vorliegen und können ggf. mit einem Kopierschutz versehen sein. Sie finden die entsprechenden Informationen in der Detailansicht des jeweiligen Titels.

E-Books ohne Kopierschutz oder mit einem digitalen Wasserzeichen können Sie problemlos auf Ihr Gerät übertragen. Sie müssen lediglich die Kompatibilität mit Ihrem Gerät prüfen.

Um E-Books, die mit Adobe DRM geschützt sind, auf Ihr Lesegerät zu übertragen, benötigen Sie zusätzlich eine Adobe ID und die kostenlose Software Adobe® Digital Editions, wo Sie Ihre Adobe ID hinterlegen müssen. Beim Herunterladen eines mit Adobe DRM geschützten E-Books erhalten Sie zunächst eine .acsm-Datei, die Sie in Adobe® Digital Editions öffnen müssen. Durch diesen Prozess wird das E-Book mit Ihrer Adobe-ID verknüpft und in Adobe® Digital Editions geöffnet.